Bilder fra 2013

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Persson, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli, Svein Herdal og Svein Morten Havaas. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli, Svein Herdal og Svein Morten Havaas. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli, Svein Herdal og Svein Morten Havaas. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli, Svein Herdal og Svein Morten Havaas. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli, Svein Herdal og Svein Morten Havaas. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Vokal synger. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Svein Morten Havaas ved pianoet. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Svein Morten Havaas ved pianoet. Foto: Mai Britt Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Rune Edvardsen taler. Foto: Svein Morten Havaas

Fellesmøte i Vanse kirke, januar 2013. Rune Edvardsen taler. Foto: Svein Morten Havaas

Charlie Blackwater med band på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Svein Morten Havaas

Vokal på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Odd Syvertsen

Vokal på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Odd Syvertsen

Vokal på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Odd Syvertsen

Vokal på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Odd Syvertsen

Vokal på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Odd Syvertsen

Svein Morten Havaas i aksjon på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Odd Syvertsen

Mette og Roger Sørensen på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Svein Morten Havaas

Mette og Roger Sørensen på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Svein Morten Havaas

Mette og Roger Sørensen på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Svein Morten Havaas

Mette og Roger Sørensen på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Svein Morten Havaas

Mette og Roger Sørensen på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Svein Morten Havaas

Mette og Roger Sørensen på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Svein Morten Havaas

Mette og Roger Sørensen på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Svein Morten Havaas

Vokal sammen med Mette og Roger Sørensen på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Odd Syvertsen

Vokal sammen med Mette og Roger Sørensen på scenen på konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 2013. Foto: Odd Syvertsen

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Forsangerteamet med Mette og Roger Sørensen, Anne Nyvoll Furnes og Arne Pareli. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Johan Halsne. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Voice of Joy. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Fra venstre: Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen og Odd Kjell Skjørli. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli, Svein Herdal og Svein Morten Havaas. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Svein Morten Havaas synger. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Charlotte Ritchie i aksjon på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Charlotte Ritchie i aksjon på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Henning Person. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Roy Salvesen. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Odd Kjell Skjørli. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Svein Morten Havaas synger solo. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Charlotte Ritchie i aksjon på scenen sammen med sønnen sin. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Forsangerteamet med Mette og Roger Sørensen, Anne Nyvoll Furnes og Arne Pareli. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Svein Morten Havaas. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli, Svein Herdal og Svein Morten Havaas. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Vokal i aksjon på scenen. Fra venstre: Henning Person, Roy Salvesen, Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Roger Sørensen og Arne Pareli i aksjon. Foto: Svein Morten Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Arne Pareli i aksjon. Foto: Svein Morten Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Roger Sørensen og Arne Pareli i aksjon. Foto: Svein Morten Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Erik Furnes taler. Foto: Svein Morten Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Charlotte Ritchie snakker. Arne Pareli er tolk. Foto: Svein Morten Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Charlotte Ritchie i aksjon på scenen. Foto: Svein Morten Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Charlotte Ritchie i aksjon på scenen. Foto: Svein Morten Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Charlotte Ritchie og Johan Halsne på scenen. Foto: Svein Morten Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Johan Halsne. Foto: Svein Morten Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Sangermøte på scenen. Vokal og Charlotte Ritchie. Fra venstre: Henning Person, Svein Herdal, Svein Morten Havaas, Charlotte Ritchie, Odd Kjell Skjørli og Roy Salvesen. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Sangermøte på scenen. Vokal og Charlotte Ritchie. Fra venstre: Henning Person, Svein Herdal, Svein Morten Havaas, Charlotte Ritchie, Odd Kjell Skjørli og Roy Salvesen. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Sangermøte på scenen. Vokal og Charlotte Ritchie. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Sangermøte på scenen. Vokal og Charlotte Ritchie. Foto: Mai Britt Havaas

Singing in the City på Fredheim Arena, Sandnes. Sangermøte på scenen. Vokal og Charlotte Ritchie. Foto: Mai Britt Havaas

Folket samles til Gaither-kveld på Zion Vanse. Foto: Odd Syvertsen

Folket samles og Vokal gjør seg klar til Gaither-kveld på Zion Vanse. Foto: Odd Syvertsen

Vokal på scenen på Gaither-kveld på Zion Vanse. Foto: Odd Syvertsen

Vokal på scenen på Gaither-kveld på Zion Vanse. Foto: Odd Syvertsen

Vokal på scenen på Gaither-kveld på Zion Vanse. Foto: Odd Syvertsen

Vokal på scenen på Gaither-kveld på Zion Vanse. Foto: Odd Syvertsen

Ann Kristin Eikeland i aksjon på Zion Vanse, Gaither-kveld. Foto: Odd Syvertsen

Ann Kristin Eikeland i aksjon på Zion Vanse, Gaither-kveld. Foto: Svein Morten Havaas

Ann Kristin Eikeland i aksjon på Zion Vanse, Gaither-kveld. Foto: Svein Morten Havaas

Henning Person holder appell på Zion Vanse. Foto: Svein Morten Havaas

Henning Person holder appell på Zion Vanse. Foto: Svein Morten Havaas

Vokal på scenen på Gaither-kveld på Zion Vanse. Foto: Odd Syvertsen

Vokal på scenen på Gaither-kveld på Zion Vanse. Foto: Odd Syvertsen

Vokal på scenen på Gaither-kveld på Zion Vanse. Foto: Odd Syvertsen

Vokal på scenen på Gaither-kveld på Zion Vanse. Foto: Odd Syvertsen

Finalenummeret på Zion Vanse: «John the revelator». Ann Kristin Eikeland er gjestesolist sammen med Vokal. Foto: Odd Syvertsen

Finalenummeret på Zion Vanse: «John the revelator». Ann Kristin Eikeland er gjestesolist sammen med Vokal. Foto: Odd Syvertsen

Finalenummeret på Zion Vanse: «John the revelator». Ann Kristin Eikeland er gjestesolist sammen med Vokal. Foto: Odd Syvertsen

Finalenummeret på Zion Vanse: «John the revelator». Ann Kristin Eikeland er gjestesolist sammen med Vokal. Foto: Odd Syvertsen

Finalenummeret på Zion Vanse: «John the revelator». Ann Kristin Eikeland er gjestesolist sammen med Vokal. Foto: Odd Syvertsen

Vokal holder konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Foto: Mai Britt Havaas

Vokal holder konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Foto: Mai Britt Havaas

Svein Morten Havaas i aksjon da Vokal holdt konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Foto: Mai Britt Havaas

Svein Morten Havaas i aksjon da Vokal holdt konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Foto: Mai Britt Havaas

Vokal holder konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Fra venstre: Henning Persson, Roy Salvesen og Odd Kjell Skjørli. Foto: Mai Britt Havaas

Vokal holder konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Svein Morten Havaas og Henning Persson i aksjon. Foto: Mai Britt Havaas

Vokal holder konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Foto: Mai Britt Havaas

Vokal holder konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal i aksjon. Foto: Mai Britt Havaas

Vokal holder konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Svein Morten Havaas, Henning Persson og Roy Salvesen i aksjon. Foto: Mai Britt Havaas

Vokal holder konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Foto: Mai Britt Havaas

Vokal holder konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Foto: Mai Britt Havaas

Svein Morten Havaas i aksjon da Vokal holdt konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Foto: Mai Britt Havaas

Vokal holder konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Odd Kjell Skjørli og Svein Herdal i aksjon. Foto: Mai Britt Havaas

Vokal holder konsert på Lyngdal Bibelcamping i KVS-hallen fredag 19. juli 2013. Henning Persson, Roy Salvesen og Odd Kjell Skjørli i aksjon. Foto: Mai Britt Havaas

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vegard Tellefsen, Nina Bjørnestad og Anne-Mie L. Heimvoll i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vegard Tellefsen, Nina Bjørnestad og Anne-Mie L. Heimvoll i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Svein Morten Havaas i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Odd-Kjell Skjørli og Svein Herdal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Svein Morten Havaas i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. «Team Motti» i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Einar Foss Kvavik i aksjon. Svein Morten Havaas ved pianoet. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Anne-Mie L. Heimvoll i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Anne-Mie L. Heimvoll i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Vokal i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Aashild Watne i aksjon. Svein Morten Havaas ved pianoet. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Henning Persson og Einar Foss Kvavik i aksjon. Svein Morten Havaas ved pianoet. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Henning Persson og Einar Foss Kvavik i aksjon. Svein Morten Havaas ved pianoet. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Svein Morten og Mai Britt Havaas i aksjon. Vegard Tellefsen på bass. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Publikum. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Publikum. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. «Team Motti» i aksjon. Svein Morten Havaas ved pianoet. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. «Team Motti» i aksjon. Foto: Kristian Kjørrefjord

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Alterpynt. Foto: Svein Morten Havaas

Misjonskonsert i Misjonskirken, Farsund. Terje Watne holder appell. Foto: Kristian Kjørrefjord

Vokal på podiet i Frikstad bedehus, Randesund lørdag 9. november 2013. Fra venstre: Svein Morten Havaas, Henning Persson, Roy Salvesen, Odd-Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Else Herdal

Vokal på podiet i Frikstad bedehus, Randesund lørdag 9. november 2013. Fra venstre: Svein Morten Havaas, Henning Persson, Roy Salvesen, Odd-Kjell Skjørli og Svein Herdal. Foto: Else Herdal

Einar Ellingsen underviser om bønn på Krøll@lpha-møte i Misjonskirken, Farsund søndag 17. november. Foto: Svein Morten Havaas

Vokal synger på Krøll@lpha-møte i Misjonskirken, Farsund søndag 17. november. Foto: Bernhardus Havaas

Vokal synger på Krøll@lpha-møte i Misjonskirken, Farsund søndag 17. november. Foto: Bernhardus Havaas

Her er bilder av Vokal tatt i 2013.
Arrangementene som det er bilder fra:
Fellesmøte i Vanse i januar, hvor Rune Edvardsen fra Sarons Dal og Troens Bevis var taler. 
Konsert på Lyngdal bedehus under Noreauka 10. mars sammen med Mette og Roger Sørensen med band.
Singing in the City på Fredheim Arena i Sandnes 16. og 17. mars hvor blant annet også Charlotte Ritchie, Voice of Joy og Arne Pareli deltok.
Gaither-kveld på Zion Vanse lørdag 6. april hvor også Ann Kristin Eikeland deltok.
Konsert på Lyngdal Bibelcamping fredag 19. juli.
Misjonskonsert i Misjonskirken i Farsund søndag 27. oktober.
Sangmøte på Frikstad bedehus, Randesund lørdag 9. november.
Krøll@lpha i Misjonskirken, Farsund søndag 17. november.

| Svar

Nyeste kommentarer

05.01 | 20:17

Hyggelig å høre at du syns det, Tore. Vi er enig. Moro med så masse folk. Og flott stemning i salen, rundt juletreet og ved kakebordet. :)

Hilsen oss i Vokal

04.01 | 19:09

Det ble en flott kveld på Finsland bedehus.

03.04 | 22:51

Vi er enige i at pappa'n din er flott, Hannah. Ekstra flott er han når han har den flotte beltespenna godt synlig. Det hadde ikke på dette bildet.

03.04 | 22:49

Takk for hyggelig komplement, Hanna!