Bilder fra 2010

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Svein Morten Havaas i aksjon. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Henning Persson og Roy Salvesen i aksjon. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Svein Morten Havaas i aksjon. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Henning Persson synger solo. I bakgrunnen; Roy Salvesen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Henning Persson og Roy Salvesen i aksjon. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Henning Persson (t.v.) vitner. Roy Salvesen og Odd Kjell Skjørli følger med. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Kamera går. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Kamera går på Svein Morten Havaas og hans piano. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Reggie og Lady Love Smith på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Reggie og Lady Love Smith på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Talley Trio på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Reggie og Lady Love Smith, Talley Trio og Divisi på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Reggie og Lady Love Smith, Talley Trio og Divisi på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Vokal på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Kamera går på Svein Morten Havaas og hans piano. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Vokal på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Vokal på scenen. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Vokal på scenen. Kamera går. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Vokal på scenen sammen med Talley Trio, Divisi og Reggie og Lady Love Smith. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Vokal på scenen sammen med Talley Trio, Divisi og Reggie og Lady Love Smith. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Vokal venter på å komme på scenen. Fra venstre: Svein Morten Havaas, Henning Person, Odd Kjell Skjørli, Roy Salvesen og Svein Herdal. Foto: Mai Britt Havaas

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Svein Morten Havaas i aksjon. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal på scenen. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal opptrer sammen med Talley Trio, Reggie & Lady Love Smith, samt Divisi. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal opptrer sammen med Talley Trio, Reggie & Lady Love Smith, samt Divisi. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal opptrer sammen med Talley Trio, Reggie & Lady Love Smith, samt Divisi. Foto: Lars Kåre Skjørestad

IMI-kirken, Stavanger februar 2010. Singing in the City. Vokal opptrer sammen med Talley Trio, Reggie & Lady Love Smith, samt Divisi. Foto: Lars Kåre Skjørestad

Karmøy, november 2010. Gurgling på gang for å få stemmen i hakk. Odd Kjell Skjørli i aksjon. Foto: Svein Morten Havaas

Karmøy, november 2010. Gurgling på gang for å få stemmen i hakk. Odd Kjell Skjørli med vidundermedisinen Aloe Vera. Foto: Svein Morten Havaas

Karmøy, november 2010. Nå er scenen klar... Foto: Svein Morten Havaas

Karmøy, november 2010. Vokal i aksjon på scenen. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Svein Morten Havaas i aksjon bak pianoet. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Vokal i aksjon på scenen. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Vokal i aksjon på scenen. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Vokal i aksjon på scenen. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Vokal i aksjon på scenen. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Vokal i aksjon på scenen. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Svein Morten Havaas i aksjon bak pianoet. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Vokal i aksjon på scenen. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Vokal i aksjon på scenen. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Vokal i aksjon på scenen. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Vokal i aksjon på scenen. Henning Persson synger solo. Roy Salvesen følger med. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Vokal i aksjon på scenen. Foto: Ukjent

Karmøy, november 2010. Unge autografjegere i kø etter konserten. Foto: Svein Morten Havaas

Karmøy, november 2010. Unge autografjegere i kø etter konserten. Foto: Svein Morten Havaas

Karmøy, november 2010. Unge autografjegere i kø etter konserten. Foto: Svein Morten Havaas

Karmøy, november 2010. Kveldsmat. Odd Kjell Skjørli er klar. Foto: Svein Morten Havaas

Karmøy, november 2010. Herlig rorbuleilighet. Foto: Svein Morten Havaas

Karmøy, november 2010. Havutsikt fra herlig rorbuleilighet. Foto: Svein Morten Havaas

Karmøy, november 2010. Frokost i herlig rorbuleilighet. Fra venstre: Svein Morten Havaas, Odd Kjell Skjørli, Roy Salvesen og Svein Herdal. Foto: Selvutløser

Julekonsert i Lyngdal kirke desember 2010. Woddy Wright og Stephen Hill i aksjon på scenen. Foto: Svein Morten Havaas

Julekonsert i Lyngdal kirke desember 2010. Woddy Wright og Stephen Hill i aksjon på scenen. Foto: Svein Morten Havaas

Julekonsert i Lyngdal kirke desember 2010. Hele gjengen samlet etter konsert. Fra venstre: Woddy Wright, Henning Persson, Odd Kjell Skjørli, Svein Morten Havaas, Roy Salvesen, Svein Herdal og Stephen Hill. Foto: Else Herdal

Julekonsert i Lyngdal kirke desember 2010. Hele gjengen samlet etter konsert – klar for oppstilling. Fra venstre: Henning Persson, Woddy Wright (med ryggen til), Odd Kjell Skjørli, Svein Morten Havaas, Roy Salvesen, Svein Herdal og Stephen Hill. Foto: Else Herdal

Julekonsert i Lyngdal kirke desember 2010. Hele gjengen samlet etter konsert. Fra venstre: Woddy Wright, Henning Persson, Odd Kjell Skjørli, Svein Morten Havaas, Roy Salvesen, Svein Herdal og Stephen Hill. Foto: Else Herdal

Bildene er hentet fra Singing in the City i IMI-kirken, Stavanger i februar 2010, tur til Karmøy i november 2010 og julekonsert i Lyngdal kirke sammen med Woddy Wright og avdøde Stephen Hill (RIP).

| Svar

Nyeste kommentarer

05.01 | 20:17

Hyggelig å høre at du syns det, Tore. Vi er enig. Moro med så masse folk. Og flott stemning i salen, rundt juletreet og ved kakebordet. :)

Hilsen oss i Vokal

04.01 | 19:09

Det ble en flott kveld på Finsland bedehus.

03.04 | 22:51

Vi er enige i at pappa'n din er flott, Hannah. Ekstra flott er han når han har den flotte beltespenna godt synlig. Det hadde ikke på dette bildet.

03.04 | 22:49

Takk for hyggelig komplement, Hanna!